V žledolomu poškodovane gozdove bomo taborniki skupaj z gozdarji in prostovoljci ponovno preplavili 21. marca 2015!

Pri obnovi, ki bo potekala na Mednarodni dan gozov, bomo potrebovali vašo pomoč tako pri zbiranju sadik kot predvsem pri sajenju mladih dreves!
Za spomladansko sadnjo je zbranih že 18.000 sadik.

Prijavite se na [email protected]. Več informacij boste prejeli po prijavi. 

Več o akciji na www.obnovimo-gozdove.si